Włókna syntetyczne

Precursor

Prekursor

Filiery, rozdzielacze (płyty otworowe), zespoły przędzące, filtry wstępne filiery.

Bicomponent

Bikomponenty

Zespoły przędzenia dla włókien dwuskładnikowych.