Formowanie suche

Przenośniki siatkowe dla zgrzeblarek, łączenia przedmuchowego, łączenia termicznego, łączenia chemicznego i pieców.

Drylaid

Do zgrzeblarek zaoferować możemy górne i dolne przenośniki siatkowe, z prowadzeniem klinowym typu „V” lub bez, z różnymi opcjami CFM (przepuszczalności powietrza), w zależności od g/m2, prędkości, itp.

W odniesieniu do łączenia przedmuchowego, termicznego i pieców dostępne są przenośniki z różnych materiałów odpornych na wysokie temperatury. Dodatkowe informacje na życzenie.