Airlaid

Slučkové dopravníky

Carded

Slučkové dopravníky pre airlaid vyrábané s SAP aj bez neho. Rôzne druhy dopravníkov pre Vaše vzduchové valce na výrobu produktov na hygienu a čistenie (vlhčené utierky, ženská hygiena,papierové obrúsky, kuchynské obrúsky a obrusy na stôl), potravinových produktov (obaly na potraviny), produkty používané v zdravotníctve a iné. Zostavu linky môže tvoriť transfer, chladenie, pec, atď. v závislosti od typu linky. Obráťte sa na nás v prípade záujmu o viac informácií.