Drylaid

Dopravníkovépásy pre tepelnéspájanie, air-trough spájanie, chemickéspájanie a pece.

Drylaid

Na česanie ponúkamevrchné a spodnéslučkovédopravníky, s/bez V- vedenia, s rôznymitypmi CFM v závislosti od g/m2, rýchlosti, atď. Čosatýkaair-throughspájanie, tepelnéspájanie a pecí, ponúkamepásyvyrábané z rôznychmateriálov a odolnévočivysokýmteplotám. Opýtajtesanásnadetaily.