Meltblown

Razidlá, nárazníky, vzduchové nože, filtračné predrazidlá a slučkové dopravníky

Meltblown

Či sa zaoberáte produkciou so samostatným meltblown lúčom alebo dvojitým, so spundbond (pozri aj SMXS) alebo bez neho, či pôsobíte na trhu so zdravotníckymi, priemyselnými, hygienickými alebo ďalšími produktmi, pri výrobe používate kapiláry s priemerom a dĺžkou 10 alebo viac, s dierou vpichu o priemere 0,50mm alebo menej, na produkciu potrebujete vysoko kvalitné razidlá, nárazníky, vzduchové nože, filtračné pred razidlá a slučkové dopravníky. Pozrite si náš zoznam produktov, ktorý nájdete v menu.