Wetlaid

Slučkovédopravníky, vodnéolejovéfiltre s 5 dierami, niklové MPC/MPS spojky, dierovanépodporné valce, raziacevalce,SSdrôtenépletivo, vysokotlakovévodnépumpy a k nímpatriaceventily, iné.

Wetlaid

Pre nonwovenwetlaidlinky, zväčša v kombinácií s hydro – entanglement, ponúkamevyššiespomenutéprodukty. Môžetevyrábaťkvalitnéhygienickéobrúskyaleboinépodobnéprodukty.Opýtajtesanásnapodrobnosti.
Pre impregnovanévedeniasúdostupnéslučkovédopravníky.