Duté membrány

Tkacie stroje pre duté vlákna.

Hollow

S. s dutými otvormi sa používajú napríklad v zdravotníckom odvetí pri dialýze membrány. Pri tomto type produktu je nutná absolútna presnosť priemeru vzniknutého otvoru.

Duté diery sú potrebné aj pri výrobe mnohopočetných svetelných a izolačných fragmentov, ako napríklad na výplň vankúšov, matracov, vetroviek,…